SveLog Under jord komprimator

SveLog UnderJord, avfallskomprimering under jorden. Dyrbar stadsyta-gratis under jorden.

 
Miljöbild på Under jord komprimatorUnder jord komprimator

 

 

 

 

 

 

 

 

UnderJord – ett underjordiskt avfallskomprimeringssystem

Illustration Under jord komprimator

 

 

 

 

 

 

 

  • en utrymmesbesparande och landskapsvänlig helhet, på markytan syns endast ett litet påfyllningskärl
 • inga luktolägenheter och i säkerhet för skadegörelse
 • lämpar sig för alla avfallsfraktioner
 • lätt och snabb att installera


Helheten består av två olika enheter; stålbehållaren, som står emot marktrycket och komprimatorn.
Installation:

 • helheten transporteras till installationsplatsen med långtradare
 • stålbehållaren sänks ner i schaktet, på vars botten tryckimpregnerade balkar eller betongbalkar har placerats
 • stålbehållaren kan anslutas till avloppsnätet
 • lbehållaren fylls med grus och tätas noggrant
 • förstyvningsbalkar fungerar som förankring för att stålbehållaren ska hållas på plats. Vid behov kan man gjuta tilläggvikter
 • de på förhand installerade elkomponenterna ansluts via centralenheten till matarkabeln
 • komprimatorn ställs på plats och sänks under markytan med det inbyggda hydraulsystemet
 • efter förberedelser tar hela installationsarbetet endast 3-4 timmar

 

Bilder på SveLog Underjord komprimator:

 

Mer info