Mobil komprimator SveLog vätsketät

Hydraulisk mobil komprimator byggd för kontinuerlig användning inom handel och industri. Specialdesignad för vått material.


Viktiga fördelar:
Vätsketät för vått avfall

  • Högt presstryck för optimal fyllning och minimalt antal transporter
  • Driftsäker konstruktion
  • Kan utrustas med kylning

 

Kylanläggningen till vår vätsketäta mobila komprimator består av ett fristående kylaggregat som kopplas till sidan av komprimatorn med 2 st slangar.
Luften cirkulerar från inkastutrymmet och kyls ner i kylaggregatet och pumpas sedan åter till inkastutrymmet. Effekten blir att temperaturen sänks successivt. 
Den stora fördelen med fristående (eller väggmonterat) kylaggregat är att risken för skador vid transporten helt elimineras.

Se teknisk data: Klicka här>>

 

 

Mer info