SveLog Frontlastarkomprimator

SveLog Frontlastar Komprimator. När balpress är för liten och komprimator för stor.

 (denna produkt har utgått, ersätts med SveLog Kärlkomprimator)

Inkast sker från sidan i bekväm höjd. Kasta in materialet (well, brännbart, plast eller annat), stäng luckan, tryck på knappen. Klart!
Materialet komprimeras effektivt direkt i frontlastarcontainern.

Om inkastet ska ske inifrån t.ex. ett lager så används anslutning mellan komprimatorn och frontlastarcontainern. Anslutningen byggs helt enkelt in i väggen, containern ansluts på utsidan och inkast sker bekvämt inifrån utan att behöva gå ut. När containern är full sköter Er lokala entreprenör om lossning, tömning och återställning av containern.

Måttskiss:

Måttskiss SveLog Frontlastarkomprimator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer info